Meny

Anlita Oss Till Ett Event!

English Version

English Version

Fyll i uppgifterna nedan så noggrant som möjligt, så återkommer vi med prisuppgift och förslag på vårt upplägg. Ingen beställning är bindande förrän vi har er underskrift på ett kontrakt, som vi kommer att skicka till er när vi har förhandlat klart. Uppgifterna här är till för att vi ska kunna komma med ett så väl genomtänkt och välgrundat kostnadsförslag som möjligt.

Ange följande uppgifter (uppgifter markerade med * är obligatoriska):

Förnamn* :
Efternamn* :
Befattning :
Organisation* :
Gatuadress/Box* :
Adress (forts.) :
Postnummer* :
Postadress* :
Land :
Telefon, arbete* :
Telefon, hem :
Telefon, mobil :
Fax :
E-postadress* :
Webbadress (URL) :

Eventets namn* (skriv ett arbetsnamn om inget namn finns än):


Ange datum för eventet*:

-- ååmmdd :

Klockslag för start*:


Klockslag för slut*:


Plats för eventet*:


Förväntat antal besökare/gäster*:


Förväntat antal som ska målas*:


Ålderskategori(er):

Alla åldrar
0 - 5 år
6-10 år
11-15 år
16-20 år
21-30 år
30+ år

Typ av event (välj ett alternativ):


Särskild uppgift om typ av event:


Tema för eventet (välj ett alternativ):


Särskild uppgift om Tema:


Övrig information av vikt (t.ex. särskilda behov):


Copyright © 2002-2008 Jarls Skafferi
Ändrad: 2008-09-22